שי לחולה מבודד

במידה והנך חולה מאומת ובבידוד, את/ה זכאי/ת לקבל שי מהמועצה